Nordlikortet er et samarbeid mellom Nordli Fjellstyre og en rekke private grunneiere gir tilgang til et stort sammenhengende område i midtre del av Lierne kommune. Du finner sjøer, skogstjern, fjellvann og elver/bekker. Ørret og røye er dominerende fiskearter.

Veibeskrivelse
Riksvei 74 fra Grong/Formofoss ca 70 km til kommunesenteret Sandvika.
Mye av området er forholdsvis lett tilgjengelig fra riksveien og et nett av skogsbilveier.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området utgjør midtre deler av Lierne kommune, fra svenskegrensen i øst til Grong kommune i vest. Terrenget varierer fra skog og dal ( 300 moh) til høgfjell med fiskbare vann opp til 1000moh. Lengst vest finner du den nesten utilgjengelige Sandøladalen, lengst i øst har Hestkjølen topper opp mot 1400 m.

Generell beskrivelse
Fiskekort for de fleste fiskevatn i Nordli, Lierne kommune.

Fiskebestand
Bra bestand i de fleste vatn. Hovedsaklig ørret og røye. Murusjøen har i tillegg sik, harr og gjedde.