Sørlikortet - 1000 fiskevatn på ett fiskekort!

 
  Sørli er ei vakker fjellbygd, som ligger langs Fiskevegen i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Bygda består av et titalls spredte grender og har ca 500 innbyggere. Før 1964 var Sørli en egen kommune. Nå er de to gamle kommunene Sørli og Nordli slått sammen til en kommune: Lierne.

Lierne har i noen sammenhenger blitt kalt for "Lille Alaska". Det er kanskje ikke så rart: Kommunen er et eldorado for sportsfiskere og andre som liker storslagen natur.

Sørlikortet er en sammenslutning av statlige og private fiskerettsinnehavere i Sørli som tilbyr sportsfiske til allmennheten gjennom et felles fiskekort. Når du løser Sørlikortet kan du fiske hvor som helst i Sørli, bortsett fra noen få vann og elvestrekninger som er unntatt fra kortet. Disse unntakene er merket med skravur på kartet.

Med Sørlikortet kan du fiske med stang og håndsnøre med inntil tre kroker. Mer detaljerte fiskeregler finner du under Regler og tips på nettsiden og trykt bak på fiskekortet.

Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdenelva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, Kvernfossen opp Holøla til Lensmansholmen, Svarttjønna ved Skåle, og Daltjønna ved Linneset.

Skitt fiske!!